verbouwing den haag centraal

Verbouwing Den Haag Centraal

De stad Den Haag is een belangrijk knooppunt voor het openbaar vervoer in Nederland. Het treinstation Den Haag Centraal speelt een cruciale rol in de regionale en nationale treinverbindingen. Met de groeiende vraag naar treinreizen en de toenemende drukte op het station, is het noodzakelijk om het station te verbouwen en uit te breiden, zodat er in de toekomst meer treinen kunnen rijden. De komende jaren komt er een grootschalige verbouwing van Den Haag Centraal, om het station klaar te maken voor de toekomst.

Huidige situatie bij Den Haag Centraal

Op dit moment kampt Den Haag Centraal met capaciteitsproblemen. Het station is een belangrijke overstaplocatie voor reizigers die vanuit verschillende richtingen komen. Het aantal treinen dat het station dagelijks aandoet, stijgt al jaren. Dit leidt tot overvolle perrons en treinen, vertragingen en een verminderde reizigerservaring.

De behoefte aan verbetering

Om de groeiende vraag naar treinreizen op te vangen en de reizigerservaring te verbeteren, is er een duidelijke behoefte aan de verbouwing van Den Haag Centraal. Het huidige station is niet langer voldoende uitgerust om aan de eisen van de moderne treinreiziger te voldoen.

Ambitieus project

Het verbouwingsproject van Den Haag Centraal is dus een ambitieus project dat tot doel heeft de capaciteit van het station aanzienlijk te vergroten en de doorstroming van treinen en passagiers te verbeteren. Het project omvat verschillende aspecten, waaronder de uitbreiding van het aantal sporen, verbetering van de perrons en aanpassingen aan de stationsfaciliteiten.

Uitbreiding van het aantal sporen

Een van de belangrijkste onderdelen van het verbouwingsproject is de uitbreiding van het aantal sporen bij Den Haag Centraal. Momenteel zijn er acht sporen, maar dit aantal wordt verhoogd om meer treinen mogelijk te maken. Door deze uitbreiding kunnen treinen vaker en met een hogere frequentie het station aandoen, waardoor de capaciteit van het station toeneemt.

Verbetering van de perrons

Naast de uitbreiding van het aantal sporen worden ook de perrons van Den Haag Centraal verbeterd. Er zullen bredere perrons komen om meer ruimte te bieden aan de reizigers en een betere doorstroming te garanderen. Ook komen er moderne faciliteiten, zoals digitale informatieborden en comfortabele wachtruimtes.

Aanpassingen aan de stationsfaciliteiten

Om aan de groeiende vraag te voldoen, veranderen ook enkele stationsfaciliteiten. Er komen nieuwe winkels, restaurants en andere voorzieningen om het station aantrekkelijker te maken voor reizigers. Daarnaast komen er ook extra fietsenstallingen en parkeerfaciliteiten om verschillende vervoerswijzen te faciliteren.

Planning werkzaamheden

Het eerste traject dat volgens de planning aan de beurt is, is de route richting Leiden en Amsterdam. Vanaf april 2024 wordt er aan de sporen 9 tot en met 12 gewerkt. Vanaf april 2025 zijn de sporen 5 tot en met 8 richting Gouda en Utrecht aan de beurt. En de sporen 1 tot en met 4 richting Rotterdam.